Etablering og kvalitet af frugttræer til frugtplantager

Formålet med projektet:

Formålet er at fremme et højere udbytte og tidligere bæring i erhvervsfrugtavlen. Dette skal ske ved at opbygge og formidle viden om optimal plantning og etablering af frugttræer.

 

Indhold:

Der skal indsamles data og erfaringer vedrørende plantning og etablering af frugttræer. Det vil blandt andet vedrøre:

a) Plantetidspunkt.

b) Placering.

c) Forbehandling af frugttræernes rødder før plantning.

d) Jordbehandling.

e) Plantebed.

f) Vanding.

g) Gødskning.

 

Projektperiode: 2017

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

 

KONTAKT


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk