Færre pesticidrester i jordbær

Projektet formål:

Projektet skal medvirke til at nedsætte pesticidresterne i jordbær, produceret på friland af mindre producenter.  Det skal foregå ved en målrettet oplysnings- og rådgivningsindsats med fokus på korrekt anvendelse af pesticider.

 

Projektperiode: 2017

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: