Beredskab for Den pletvingede frugtflue (Drosophila suzukii)

Formålet med projektet:

Formålet med projektet er at sikre akutte aktiviteter indenfor varsling mod en af de største insekt-trusler i produktionen af de fleste bærkulturer: Den pletvingede frugtflue (Drosophila suzukii).

Projektet består af 3 delprojekter:

  • Overvågning af pletvingefrugtfluen - fluernes fremkomst og udvikling af bestanden gennem året
  • Overvågning af skader - angrebne bær
  • Afprøvning af massefangst som kontrolforanstaltning

Artikler

Præsentationer

Indlæg på NJF seminar i Riga (Nordic Association of Agricultural Scientists) af Helle Mathiasen og Nauja Lisa Jensen.

Seminarets titel var: “Integrated crop protection (IPM) in Nordic and Baltic berry crops“.

Bærkonference på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, den 27. juli 2017. Arrangementet er støttet af Miljø og Fødevareministeriet.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

KONTAKT


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk