Energispare investeringer - beregn selv tilbagebetalingstid

Dette beregningsprogram indeholder en lang række muligheder for energispare investeringer i væksthusgartnerier. Start med at angive dit nuværende energiforbrug og vælg herefter de investeringer, der kunne være aktuelle at overveje. Med udgangspunkt i den pris, du betaler for varmen udregnes tilbagebetalingstid, uden og med evt. tilskudsmuligheder. Brug det til de indledende overvejelser, herefter skal du indhente tilbud og få udført besparelses beregninger på det konkrete projekt.

Find programmet HER (det tager 10-30 sekunder. Klik på åbn. Kæver at du har Excel)

Fremgangsmåde:

  1. Indtast din energipris pr MWh.
  2. Indtast antal m2 og temperatur for væksthuset
  3. Beregn energiforbrug MWh UDEN & MED nuvær. gardin, indtast MWh
  4. Vælg nuværende og fremtidigt behov for at fjerne fugt (klik på trekant i feltet)
  5. Vælg investering (klik på trekant i feltet) og rækkefølge.
  6. Angiv evt. investeringstilskud (% eller pr MWh) og tidshorisont.

 

Programmet er opbygget i samarbejde mellem projekterne Sustain Hort og Planteproduktion og energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet – afprøvning, demonstration og formidling. Sidstnænte var et landdistriktsprojekt, afsluttet ultimo 2013, dels støttet af GAU, dels af Fødevareministeriet og EU.
 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm