Erfa-gruppe om mikrobiologisk bekæmpelse og biostimulanter

Bruger du mikrobiologisk bekæmpelse eller biostimulanter i din produktion?
Og kunne du tænke dig mere viden og erfaring omkring anvendelsen?
- Så er Erfa-gruppen indenfor biopesticider noget for dig.

Kravet om mere naturlig og bæredygtig produktion, samt adgang til færre kemiske plantebeskyttelsesmidler, har sat fokus på brug af mikrobiologiske produkter og andre produkter, der har oprindelse i naturen eller naturlige produkter.

Der er indenfor området kun begrænset praktisk erfaring, og for at få en bedre udnyttelse af mikrobiologiske produkter og biostimulanter, skal der udveksles viden og erfaring.

Oprettelse af en Erfa-gruppe indenfor emnet biopesticider har til formål at udveksle erfaringer i gruppen og bringe ny viden til gruppen.

Erfa-gruppen vil mødes hos deltagerne, hvor man ser på og diskuterer den praktiske anvendelse af biopesticider, samt får input via foredrag.

Se program nedenfor